Oplev Bhutan

Rejsebetingelser for Don Quijote Rejser

Rejsegarantifonden: Reg. nr. 2703


1 Generelle rejsebetingelser

Gældende fra juli 2016

Nedenfor beskrives de betingelser der gælder for rejser med Don Quijote Rejser. Som rejsedeltager er det dit ansvar at kende betingelserne inkl. beskrivelserne af den specifikke rejse inden du melder dig bindende til en rejse. Vi har forsøgt at gøre betingelserne så kortfattede og enkle som muligt.

Nærværende betingelser kan afviges for individuelt arrangerede rejser, men det vil så fremgå af af den aftale der indgås, hvilke ændringer der er i betingelserne.

Der tages forbehold for indlysende skrive- og prisfejl.


1.1 Tilmelding

Ved tilmelding til en rejse, skal vi have deltagernes fulde navn som det står i passet samt fødselsdato. For at kunne søge om visum til Bhutan, kræves tillige en kopi af dit pas. Tilmeldingen til en rejse er bindende for deltager og bureau, når depositum er modtaget af Don Quijote Rejser. Se dog Afbestilling og Aflysning nedenfor.

Det er vigtigt at der ved tilmeldingen opgives korrekte navne NØJAGTIG som de står i den rejsendes pas. Hvis oplysningerne i pas ikke stemmer overens med navnet på flybilletten, er der stor risiko for af man afvises i lufthavnen, og på samme måde afvises man ved indrejse til Bhutan hvis ikke navn i pas og visum er helt ens. Navnet i udstedte flybilletter kan normalt ikke ændres.


1.2 Afbestilling

For køb af pakkerejser gælder der jf. forbrugeraftalelovens § 2, nr. 4. ingen fortrydelsesret. Dog giver Don Quijote Rejser mulighed for at afbestille under nedenstående regler:

 • Ved afbestilling efter den endelige bekræftelse og indbetaling af depositum (15 % af rejsens pris) og indtil 91 dage før afrejse, er depositum og evt. afbestillingsforsikring tabt.
 • Ved afbestilling 90-75 dage før afrejse, opkræves et gebyr på kr. 10.000 til dækning af administration og udstedte flybilletter.
 • Ved afbestilling senere end 75 dage før afrejse, er hele rejsens pris tabt.
 • Såfremt der indtil 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer naturkatastrofer, krigshandlinger, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit, hvis de danske myndigheder fraråder rejser til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

  Ændringer fra kunden i en bestilt og bekræftet rejse betragtes som en afbestilling jf. ovennævnte betingelser og en ny bookning.


  1.3 Betalingsbestemmelser

  Ved tilmeldingen betales et depositum på 15 procent af rejsens pris som angivet på faktura. Ønskes der afbestillingsforsikring gennem Don Quijote Rejser, skal denne indbetales samtidig med depositum. Restbeløbet skal være indbetalt senest 90 dage før afrejse. For rejser der er bestilt 90 dage eller mindre før afrejse, betales hele beløbet ved tilmelding. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, bortfalder Don Quijote Rejsers forpligtelser, og depositum returneres ikke. Du skal være opmærksom på, at bestillingen først gælder, når du har modtaget en bekræftelse fra os, og at handlen først er bindende for begge parter, når du som køber har læst og accepteret bestemmelserne, og det fulde fakturabeløb er betalt.

  Don Quijote Rejser opkræver ikke gebyrer i forbindelse med bookningen.


  1.3.1 Betaling

  Betaling kan pt. kun foregå ved bankoverførsel. Den rejsende skal være opmærksom på, at det er den rejsendes ansvar at restbeløbet er os i hænde på forfaldsdagen.


  1.3.2 Rejse- og afbestillingsforsikring

  Forsikringsforhold er alene den rejsendes ansvar. Ved bestilling bør du overveje, om du vil tegne en afbestillingsforsikring eller om du er dækket i forvejen. Afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen. Forsikringspræmien kan, som med depositum, ikke refunderes i forbindelse med nogen form for afbestilling.

  Hvis du er forsikret via dit eget forsikringsselskab, kreditkort eller andet, er det vigtigt at du tjekker om rejseforsikringen dækker den aktivitet samt den højde rejsen vil foregå i. Ved vandreture i Bhutan skal forsikringen dække redning med helikopter, da det i nogle tilfælde vil være det eneste alternativ til at gå selv.


  2 Don Quijote Rejsers forpligtelser

  Don Quijote Rejser er forpligtet til at gennemføre det planlagte program på de angivne betingelser, men vejret eller andre uforudseelige forhold kan gøre det nødvendigt at ændre i programmet. På de fleste ture vil den danske rejseleder være Don Quijote Rejsers indehaver, Jan Mogensen, hvilket er den bedste garanti for en god rejse og en tilfredsstillende løsning på uforudsete hændelser der måtte opstå.


  2.1 Antal deltagere

  Hvis ikke andet angives i programmet, garanteres rejsens gennemførelse med minimum 6 deltagere, og der vil ikke være over 15-16 deltagere.

  Deltagertal og andre betingelser kan afviges for individuelt arrangerede rejser, men det vil så fremgå af den aftale der indgås, hvilke ændringer der er i betingelserne.


  2.2 Ændringer af rejsens forløb

  Don Quijote Rejser kan fortage mindre ændringer af rejses forløb efter bestillingen, og på vandre- og cykelrejser kan rejselederen foretage løbende justeringer for at alle deltagere får det bedste ud af turen. F.eks. kan snefald eller stærk modvind på cykelturene gøre en etape hårdere end forudset, så den efterfølgende dag gøres lidt kortere. De fleste af Don Quijote Rejsers ture gennemføres i vanskeligt tilgængelige bjergområder, så derfor kan vi komme ud for at ruten er umulig at gennemføre på grund af tilsneede bjergpas, blokerede veje eller lignende (dette er dog en absolut undtagelse). I sådanne tilfælde arrangeres en alternativ rute som bedst muligt lever op til den fremsendte beskrivelse af rejsen. Det er vigtigt at gøre sig klart at der er en vis usikkerhed forbundet med denne type rejser.


  2.3 Aflysning

  Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning til en udbudt rejse, kan denne aflyses indtil 60 dage før afrejse. En rejse kan ligeledes aflyses på grund af udefrakommende omstændigheder, som vi og vores samarbejdspartner ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure). I ovennævnte tilfælde har kunden intet krav på erstatning udover refundering af rejsens pris. Såfremt ovenstående skulle ske, vil vi altid forsøge at tilbyde et alternativ, men kunden vil ikke være forpligtet til at acceptere en anden rejse.


  2.4 Rejseinformation

  Ved bestilling får du tilsendt en foreløbig rejseplan. Af denne fremgår bl.a. flytider, men da flyafgange ofte ændres med relativ kort varsel, er disse tider ikke bindende for Don Quijote Rejser. Rejseplanen omfatter tillige oplysninger om hoteller, transporter m.m., og der fremsendes et dokument med anbefalinger og praktiske oplysninger i forbindelse med rejsen. Eventuelle ændringer i flytider m.m. fremsendes så snart Don Quijote Rejser bliver bekendt med afvigelsen.

  Hvis den rejsende ønsker ændringer af rejserute eller forlængelse skal dette aftales i forbindelse med bestillingen, idet flybilletter normalt hverken kan ændres eller refunderes.


  2.5 Prisændringer

  Ifølge lovgivningen kan arrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transport-omkostninger (herunder brændstofpriser og tillæg), ændrede skatter, afgifter og gebyrer samt ændrede valutakurser. Don Quijote Rejser finder det imidlertid rimeligt at sådanne ændringer også kan komme kunden til gode, hvorfor prisen for allerede bestilte rejser sættes ned såfremt valutakurser (dollar) ved restbeløbets forfald er faldet med mere end 10 procent i forhold til de forhåndskalkyler priserne bygger på. Pt. regnes der med en kurs på 7,00 kr. pr. US dollar.

  Prisen kan reguleres opad (men bliver det ikke nødvendigvis) såfremt kursen er steget 4 % på tidspunktet, hvor restbetalingen forfalder.


  3 Kundens forpligtelser og binding

  For at rejsen skal forløbe så godt som muligt, er rejsedeltageren forpligtet til at være opmærksom på og efterleve nedenstående forhold. Det er en forudsætning for deltagelse i rejsen, at man optræder ansvarsfuldt og hensynsfuldt, og at rejsedeltageren retter sig efter anvisninger fra den danske rejseleder på turen og de lokale guider.


  3.1 Pas og visa

  Don Quijote Rejser sørger for visum til Bhutan, men den rejsende er selv ansvarlig for øvrige visa. På de fleste rejser har vi en eller to overnatninger i Kathmandu, Nepal, hvortil man kan få visum på Nepals ambassade i København eller i lufthavnen i Kathmandu. Bhutan – og de fleste andre lande – kræver at passet er gældende min. 6. mdr. efter hjemkomst.

  Don Quijote Rejser påtager sig intet ansvar for kunder, der af en eller anden grund måtte blive afvist ved indrejse eller i en lufthavn.


  3.2 Deltagerens fysiske form

  De fleste af Don Quijote Rejsers arrangementer omfatter en betydelig fysisk aktivitet, hvorfor det er vigtigt at rejsedeltageren er i god fysisk form og er forberedt på de højder vi kommer op i. Alle vores rejser er planlagt på en måde så deltagerne har nogle dage til langsomt at vænne sig til højderne, men det er meget forskelligt hvordan folk reagerer. Der fremsendes vejledning omkring dette ved tilmeldingen.

  På cykelrejserne har vi ledsagebil med, så man kan blive kørt hvis man har behov for det, men også her starter vi med et par blødere etaper. Hvis grundformen ikke er i orden, må både vandre- og cykelrejser forventes at blive en stor udfordring.


  3.3 Afbrydelse af ophold

  Såfremt rejsedeltageren af den ene eller anden grund afbryder en rejse, vil hjemrejse være på egen regning, og der vil ikke kunne opnås refundering for manglende ydelser.


  3.4 Helbred og vaccination

  I den rejsedokumentation som modtages efter tilmeldinger giver Don Quijote Rejser oplysninger om vaccinationsmuligheder, men anbefalinger på dette område skal indhentes hos en læge. Vores forslag skal derfor betragtes som en service uden lægeligt ansvar. Generelt er den hygiejniske standard i Bhutan høj, hvorfor risikoen for sygdom også er begrænset, men det forventes at rejsedeltageren er ved godt helbred. Det er vigtigt at påbegynde et eventuelt vaccinationsprogram i god tid, da visse vacciner først virker efter en vis periode, og fordi man ikke kan tage alle vaccinationer samtidig.


  3.5 Tilskadekomst og forsikring

  Det er et ufravigeligt krav at den rejsende er behørigt forsikret. Dette krav omfatter forsikring for sygdom- og hjemtransport, og derudover anbefaler vi en afbestillingsforsikring, da Don Quijote Rejser jf. bestemmelserne for afbestilling kun yder begrænset refusion ved afbestilling uanset årsagen.


  Persondatapolitik

  Den 25. maj 2018 trådte en ny lov om persondatapolitik i kraft. Vi overholder naturligvis lovgivningen, og du kan læse nærmere om vores persondatapolitik på persondatapolitik.